„Joint Development of Human Resources in Cross-Border Area” című ROHU425 azonosító számú pályázat

Derecske Város Önkormányzata konzorciumi formában pályázatot nyújtott be az Interreg V-A Románia-Magyarország Program keretében „A foglalkoztatás fejlesztése és a határon átnyúló munkaerő-mobilitás támogatása” prioritási tengelyhez A projekt megvalósítására a 2014-2020 közötti időszakban kerül sor, folytatja a román-magyar határmenti övezet együttműködésének támogatását. A programot az Európai Regionális Fejlesztési Alap finanszírozza, amelyet a programban résztvevő két tagállam nemzeti társfinanszírozással egészíti ki.
A konzorciumot négy tag alkotja, három román partner (Paleu, Pro Carrie, Zona Metropolitana Oradea) és hazánkból Derecske Város Önkormányzata vesz részt a projekt megvalósításában. A projekt összköltsége 1.136.941,13 Eur, melyből Derecske 318.365,8 Eur nyert. A megvalósítás időtartama 24 hónap (2020.03.01-2022.02.28.)
A projektből 100 fő képzése valósul meg. A megvalósítandó képzési kör meghatározását a képzési igényfelmérés alapozta meg, amelynek célja Derecske város képzési igényeinek azonosítása volt. A tervezés során nagyon fontos szempontként jelent meg, hogy a pályázat keretében végrehajtott tevékenységek valós helyi igényekre reagáljanak. A képzési igényfelmérés keretében megszólításra került Derecske Város Önkormányzata, költségvetési szervei, valamint a gazdasági szerve. Megszólításra kerültek a város területén működő vállalkozók és a képviselő testület által a lakosság.

A felmérés során az alábbi képzések kerültek meghatározásra:

  • Bérügyintéző (OKJ-s bizonyítvány)
  • Számviteli ügyintéző (OKJ-s bizonyítvány)
  • Kerti munkás (OKJ-s bizonyítvány)
  • Targoncavezető (OKJ-s bizonyítvány)
  • Közbeszerzési referens (OKJ-s bizonyítvány)
  • Társasházkezelő (OKJ-s bizonyítvány)
  • Kulturális rendezvényszervező (OKJ-s bizonyítvány)
  • A krízistanácsadás alapjai a szociális munkában képzés (Igazolás)
  • Angol nyelvi képzés (Tanúsítvány)
  • Betanított parkgondozó (Tanúsítvány)

Az oktatás az új főtéren kialakított oktatóteremben kerül megtartásra. A képzésen kívül beszerzésre kerülnek az oktatóterem bútorai, informatikai eszközök és a képzésekhez kapcsolódó eszközök, felszerelések.